BEŞKAYALAR
Bitki Örtüsü

Servetiye Beşkayalar Milli Parkı’nda Bitki Örtüsü


Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi OFMA Bölümü’nden ve Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümünden akademisyenler 2006 yılında bölgede bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışmanın bilimsel özeti şöyledir:

“…Bu çalışma Kocaeli il sınırları içerisinde bulunan Beşkayalar Vadisi’nin florası ile ilgilidir. Araştırma sahası Avrupa-Sibirya fitocoğrafik Bölgesinde ve Davis tarafından Türkiye florasında uygulanan grid sistemine göre A2 karesinde yer almaktadır. Arazi çalışmaları sonucunda toplanan bitki örneklerinin değerlendirilmesi sonucunda 73 familyaya ait 193 cins, 291 tür, 1 alttür ve 1 varyete olmak üzere, 293 takson elde edilmiştir. Bu taksonların 6’sı endemik olup, endemizm oranı %2’dir. Taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımları ve oranları ise 85 takson, %29 Avrupa-Sibirya, 30 Takson, %9.8 Akdeniz ve 3 takson, %1 İran-Turan fitocoğrafya bölgesinin elementi şeklindedir. 169 takson, %58 ise geniş yayılışlı veya fitocoğrafik bölgesi bilinmeyenlerdendir. Tespit edilen taksonların 9’u Pteridophyta, 284’ü ise Spermatophyta divizyosuna aittir…”

Görüldüğü gibi, Beşkayalar Vadisi Bitki örtüsü ile Hacettepe ve Fırat Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, bu yörede zengin flora tespit edilmiştir. Bu tespitlere göre, Beşkayalar Milli Parkı ve çevresindeki bitki örtüsünden bazıları şöyledir:Aceraceae: Çınar yapraklı akağaç adıdır.
Amaranthacae: Ispanakgiller
Amaryllidaceae: Nergisgillerin çiçekli bitkilerden bir bitki familyası
Apiaceae: Maydonozgillerden bitki familyası
Aquifoliaceae: Işılgan ağacı (Işıgan, kazmaç çobanpüskülü) bitki familyası)
Araceae: Yılanyastığı
Araliaceae: Araliagillerden sarıcı ve tırmanıcı bir bitki çeşidi
Asclepiadeceae: İpek otugillerden mum çiçeği, tropik otsu bir bitki
Aspidiaceae: Eğrelti otugillerden damarlı çiçeksiz olan bir bitki topluluğu
Aspleniaceae: Erkek eğreltiotu, geyikdili, danadili
Asteraceae: Papatya
Berberidaceae: Bir çeşit diken üzümü, karamuk
Betulaceae: Huşgillerden kızılağaç, fındık ve gürgen gibi önemli orman ağaçlarını içeren bitki familyası
Boraginaceae: Bir çeşit bitki. (İspit, kaldırık, sığırdili)
Brassicaceae: Bir çeşit su testeresi
Campanulaceae: Çan çiçeği
Capparaceae: Gebre otugillerden bitki familyası
Caprifoliaceae: Mürver ağacı
Caryopyllaceae: Kuş otu, cam otu, serçe dili, tavuk otu
Celastraceae: Papaz külahı denilen kırmızı çiçek açan bir bitki türü
Chenopodiaceae: Pancar, kırmızı pancar
Convolvulaceae: Çiçek türü (köpek pençesi, kahkaha çiçeği)
Cornaceae: Kızılcıkgiller takımına ait genellikle kısa boylu ağaççıklardır
Corylaceae: Fındık, fındık ağaçları
Crassulaceae: Dam koruğu, çoban kavurgası, gelinparmağı
Cupressaceae: Servigillerden ağaç familyası
Cuscutaceae: Bostan bozan gelin saçı denilen şifalı bir bitki çeşidi
Cyperaceae: Bir çeşit sivri deniz sazı
Dipsacaceae: Uyuz otu
Equisetaceae: Atkuyruğugiller (Eklemotu, ekli ot, kırbığım otu vb. şifalı bitki çeşidi)
Ericaceae: Fundagiller, mor çiçekli orman gülü
Euphorbiaceae: Sütleğen adında bir bitki çeşidi
Fabaceae: Baklagillerden bir bitki familyası
Fagaceae: Kayıngillerden bir ağaç cinsi
Gentianaceae: Kırmızı renkli bir kantoron çiçeği

Hypericaceae: Sarı renkli bir kantoron çiçeği
İridaceae: Safran
Juglandaceae: Karaceviz
Juncaceae: Hasırotgiller
Lamiaceae: Kekik, Anadolu çiçeği, ballı bahar
Liliaceae: Saparna, silcan, boylu gıcır
Linaceae: Ketengiller
Malvaceae: Ebegümecigiller, çiçekli bitkilerdir.
Moraceae: İncir
Oleaceae: Zeytin
Onagraceae: Akşam çiçeği
Orchidaceae: Salep otu
Orobanchaceae: Anadolu çayı, güvey otu
Papaveraceae: Gelincik
Pineceae: Çamgillerden (Doğu Ladini) ağaç familyası
Plantaginaceae: Yavşan otu, yüksük otu
Platanaceae: Çınargiller
Plypodiacea: Pul eğrelti, Altınotu, Basbeygillerden bir bitki çeşidi
Poaceae: Buğdaygillerden tohum kabuğu, meyve kabuğu ile bitişik, sapları boğumlu ve ekseriye içi boş, başakçıklar başak vaziyetinde toplanmış halde, 4000 kadar türe sahip, Poales takımına bağlı bitki familyası
Polygalaceae: Sütotu (Acı), acı süt otu, cüce süt otu
Polygonaceae: Kadın tırnağı
Primulaceae: Yer somunu
Ranunculaceae: Tarla düğün çiçeği
Rosaceae: Gülgiller
Rubiaceae: Kökboyasıgillerden kahve ağacı
Salicaeae: Söğütgiller
Saxifraceae: Frenk üzümü
Schrophulariaceae: Yüksük otugiller sıraca otugiller çalımsı ya da nadiren ağaç formunda olan bir çiçekli bitkiler familyasıdır.
Solanaceae: Köpek üzümü
Staphyleaceae: Beyaz, yeşilimsi beyaz veya pembe renkte çiçekler açan ve 10-15 kadar türü içeren kapsül meyveli bir ağaç cinsi Taxaceae: Porsuk ağacı
Thyvmvwelaceae: Karadeniz defnesi
Tiliaceae: Ihlamur
Ulmaceae: Karaağaçgiller
Valerianaceae: Kedi otu

Translate »