BAŞİSKELE
KÖYLER

AKSIĞIN KÖYÜ

İl merkezine 27 km mesafede, 198 nüfuslu bir köydür. Köy konağı vardır. 5 adet su deposu, 8 adet köy çeşmesi mevcut olup içme suyu şebekesi vardır ve yeterlidir. Köy yolu asfalttır. Turşu kavurması meşhurdur, tarım ve hayvancılık yapılır.

CAMİDÜZÜ KÖYÜ

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Ermeniler tarafından kurulan bir yerleşkedir. O dönemler yerleşkede kilise bulunduğu için “Kilise Düzü” olarak anılan köy azınlıkların ayrılması ve çevre yerleşkelerde bulunan Müslüman halkın buraya yerleşmesi sonucu Yuvacık’ın bir mahallesi statüsüne kavuşmuştur. 1954 yılında köy olmuş ve artık “Camidüzü Köyü” olarak bilinmektedir. İl merkezine 18 km mesafededir. Başiskele’nin nüfusu en az olan yerleşkelerden biri olan köy, engebeli bir araziye sahiptir. Köy konağı yoktur. 3 adet su deposu, 5 adet köy çeşmesi mevcut olup, içme suyu şebekesi vardır ve yeterlidir. Köy yolu asfalttır. Bölgede ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılık yapılır.

DOĞANTEPE KÖYÜ

İl merkezine 10 km mesafede, Kullar beldesinin güneyinde kalan bir köydür. 1915 yılında Mücahit Azizağa tarafından Kartepe köyü ile Yuvacık köyü arasında kurulmuştur. 1952 yılında Kartepe köyünden ayrılarak “Doğantepe köyü” adını almıştır. Köy konağı vardır. 3 adet su deposu, 4 adet köy çeşmesi mevcut olup, içme suyu şebekesi vardır ve yeterlidir. Kanalizasyon şebekesi mevcuttur. İlçenin en büyük köyü olan Doğantepe nüfusunun büyük bir oranı Karadeniz kökenli olduğu için Karadeniz gelenekleri hâkimdir. Köy yolu asfalt olup, tarım ve hayvancılık yapılır. Besi çiftlikleri ve arıcılık önemlidir.


KAZANDERE KÖYÜ

1800’lü yılların sonlarına doğru kurulduğu öngörülen köyün Osmanlı dokümanlarında “Kızgındere” olarak anılan köy zamanla değişikliğe uğrayarak “Kazandere" olarak kalmıştır.

Samanlı dağı eteklerinde bulunan köy, il merkezine 24 km mesafede olup nüfusu 68'dir. Köy konağı vardır. 2 Adet su deposu, 2 adet köy çeşmesi mevcut olup içme suyu şebekesi vardır ve yeterlidir. Köy yolu asfalttır. Samanlı dağ silsilesinde yer alan Kungul dağı bölgenin en yüksek noktasıdır. (1259m) Kungul yürüyüş parkuru zor olmayan keyifli bir parkurdur. Aytepe'den başlayan parkur, Kungul dağı eteklerinden geçerek Kazandere köyü Parsık mahallesinde sona erer. Tarım ve hayvancılık yapılır.

SERİNDERE KÖYÜ

Köyde bulunan su kaynakları, yürüyüş yolları, kanyon, şelaleler ve alabalık tesisleri ile zengin bir turizm potansiyeline sahip bir yerleşkedir. Serindere halkı milli mücadelede önemli bir yere sahiptir. Yazılı kaynaklara göre; yerleşke halkı tarafından kurulan müfrezenin vatan kurtulana kadar düşmana karşı göğüs gerdiğini anlatır. 1950’li yıllarda 700 e kadar ulaşan köy nüfusu, büyük yerleşim yerlerine göçlerin artması sonucu azalmaya başlamıştır.

Serindere köyü il merkezine 25 km mesafededir. Köy konağı yapımı sürmektedir. 1 adet su deposu,1 adet köy çeşmesi mevcut olup içme suyu şebekesi vardır ve yeterlidir. Köy yolu asfalttır. Bölgede ağırlıklı olarak buğday ve mısır üretimi mevcut olup az da olsa besicilik ve ormancılıkla da uğraşılır.


SERVETİYE CAMİ KÖYÜ

İl merkezine 26 km mesafede Başiskele ’nin en geniş araziye ve yoğun nüfusa sahip yerleşkelerden biri olan köy, Samanlı dağı eteklerinde bulunan en yeşil yörelerden biridir. Aytepe (Beşkayalar), Servetiye Cami ve Servetiye Karşı köyü sınırlarındadır. Beşkayalar mevkii, bilimsel ve eğitsel açıdan zengin çeşitliliğe sahip bir bitki örtüsü içerir. Manzara açısından da eşsiz doğal güzellikler sergiler.

Osmanlı-Rus savaşından sonra, devlet tarafından buraya yerleştirilen Mohti Lazlar tarafından kurulduğu bilinmektedir. Daha sonraları Gürcü kökenli vatandaşlarımızın da bu köye yerleştikleri bilinmektedir. Köyden ayrılan birkaç Rize kökenli aile, köyün tam karşı tepesine aynı isimle anılan yeni bir yerleşim birimi kurunca köylerin karıştırılmaması adına “Servetiye” adıyla ilk kurulan köye içindeki camiye atfen “Servetiye Cami”, karşı tepeye kurulan köye de “Servetiye Karşı” adları verilmiştir.

Köy, Beşkayalar Tabiat Parkı vadisine bakan bir dağ eteğine kurulmuştur. Bu sebeple temiz havası, bol su kaynakları ve muhteşem manzarası ile doğa severler ve dağ yürüyüşçülerini oldukça cezbeder bir niteliğe sahiptir.

Köy konağı, 4 Adet su deposu ve 1 adet köy çeşmesi mevcut olup içme suyu şebekesi vardır ve yeterlidir. Menekşe yaylası da bu yörededir. Yolun bir bölümü asfalt, bir bölümü stabilizedir.

SERVETİYE KARŞI KÖYÜ

Servetiye Cami yerleşkesinden ayrılarak yerleşkenin karşısındaki tepeye yerleşen Rize kökenli aileler tarafından kurulmuştur. Bu nedenle adı “Servetiye Karşı” olarak anılır. İzmit’in ilk su kaynaklarından olan Karakaya bu köyün sınırları içerinde yer alır.

Samanlı dağı eteklerinde en yeşil yörelerimizden biri olan köy, Beşkayalar Tabiat Parkını da sınırlarına katarak, Servetiye Cami köyü ile bağlantısını Osmanlı döneminden kalan kemerli bir taş köprü ile sağlar.

Gerek bitki örtüsü, gerekse yaban hayatı açısından eşsiz güzelliklere sahiptir. İl merkezine 27 km mesafede olan köyde Köy konağı bulunmamaktadır.

Milli mücadelede Servetiye cephesi ve bu cephedeki kahramanlıklar önemlidir (bak. ‘Milli Mücadelede Servetiye Cephesi'). Adına her yıl anma törenleri düzenlenen “Servetiye Cephesi” bu köyün sınırları içinde yer almaktadır. İstiklal savaşı sırasında Servetiye Cami ve Servetiye Karşı köylerindeki insanlar Yunan ve İngiliz ordularına karşı bu cephede omuz omuza vuruşarak işgal ordularının Sakarya ovasına inmesine izin verilmemiş, Sakarya Meydan muharebesinin kazanılmasına önemli bir katkıda bulunmuşlardır.

Köyle Osmanlı dönemine ait bir taş cami bulunmaktadır. Caminin minaresi sonradan yaptırılmıştır. Aynı zamanda köyde, 10 Adet su deposu ve 14 adet köy çeşmesi mevcut olup içme suyu şebekesi vardır ve yeterlidir. Karadeniz gelenekleri hâkimdir. Tarım ve hayvancılık yapılır.


TEPECİK

Başiskele’deki çoğu yerleşkeler gibi Karadeniz özellikle de Trabzon civarından 1800’lü yıllarda bölgeye göç edenler tarafından kurulmuş olup tarım arazisi fazla bulunmamaktadır. Bahçe tarımı ve hayvan besiciliği ile uğraşan köy, aynı zamanda ise az sayıda arıcılık ve alabalık üreticiliğiyle de uğraşmaktadır.

Yerleşkede içi, minberi ve diğer müştemilatı el işçiliği ahşaptan, dış duvarları ise kesme taştan yapılan tarihi bir cami bulunmaktadır. Cami, Kültür ve Tabiat Varlıkları İl Müdürlüğü tarafından korunmaya alınmıştır.

Kayaüstü ve Uzundere yaylaları yerleşke içinde bulunup, çok rağbet gören İnönü yaylasına da yerleşke üzerinden ulaşılmaktadır. İl merkezine 30 km mesafede bulunan Tepecik köyünde, köy konağı bulanmakta 2 adet su deposu ve 6 adet köy çeşmesi mevcut olmaktadır. İçme suyu şebekesi vardır ve yeterlidir. Köy yolu asfalttır.

Translate »