BAŞİSKLE
KUŞ ÇEŞİTLERİ

KUŞLAR

Eskiden Kirazlıdere Vadisi’ndeki kayalıklarda keklik, çulluk, çiron bol iken bilinçsiz avlanma neticesinde bu hayvanların nesli bugün adeta yok olmuştur. Yine de ormanlarda kurt, çakal, karatavuk ve kargaya her zaman rastlanır.


Alacakarga (Gargulus glandarius)
Karakarga
Serçe
Çulluk
Kara ördek
Üveyik
Atmaca
Doğan
Şahin
Küçük kartal
Sığırcık

Kızıl gagalı dağ kargası
Guguk kuşu
Yabani güvercin
Karatavuk
Baykuş
Yarasa
Ağaçkakan
Çiron
Kırlangıç
Çiha
Orman Bülbülü


Bu bölgede Mart ayında gelen ve Haziran sonunda bölgeyi terk eden çok sayıda göçmen kuşlara rastlarsınız. Bunlar Mart ayında gelir, ötmeleri ile yöreyi bir güzel şenlendirirler. Neticede yavruladıktan sonra da Haziran ortalarında bölgeyi terk ederler. Bunlardan en meşhurları guguk kuşlarıdır. Guguk kuşuna her yerde rastlarsınız. Yörede bu kuşun adu “kuku” ya da “kukudi”dir. Guguk kuşları göçmen kuşlardandır. Nisan’da gelirler yavruladıktan sonra Haziran sonunda yöreyi terk ederler. Eskiden çok görülen keklik kuşuna şimdi az rastlanır.

Translate »