BAŞİSKLE
MADENLER

Madenler:

a) Bitümlü Şist Yatakları:

Bitümlü şistler, içerdiği kerojen, karbon, hidrojen, oksijen, azot ve kükürt bileşenlerinden oluşan kömür ile petrol arasında yer alan bir çeşit organik maddedir. Yeryüzünde önemli rezervleri bulunan bu kayaçlardan 500 dereceye kadar ısıtılarak petrol veya gazı elde edilebilir ya da termik santrallerde katı yakıt olarak kullanılabilir. Ayrıca, yakıldıktan sonra kalan küllerinden iyi nitelikte çimento veya refrakter yapılabilmektedir. Gelecek için umut vaat eden, ancak bugün için yaygın kullanılmayan “bitümlü şistler” İzmit’in güneyinde Bahçecik, Servetiye, Binektaşı ve Hamidiye arası tepelerde geniş bir şekilde yer almaktadır.

b) Mermer Yatakları:

Armutlu Yarımadasının bir uzantısı olarak Aytepe, Menekşe Yaylası ve çevresinde mermer madeni yatakları mevcuttur. Ulaşım imkanlarının olmaması, dağlık engebeli arazi gibi olumsuz şartlar mermer üretimini verimsiz kılar. Diğer taraftan mermer üretimi, yöredeki çok zengin paha biçilmez tabiatın yok olması nedeniyle ilgililerce ve yöre halkı tarafından asla müsaade edilmemelidir.

c) Krom Madeni:

Menekşe yaylası civarında bir zamanlar işletilen krom ocaklarının varlığı bilinir.

d) Zengin Kireç Taşı Kayaları:

Özellikle Servetiye Cami, Servetiye Karşı ve Serindere’de, kireç, mıcır üretimine uygun çok geniş kaya yatakları bulunmaktadır. Servetiye’de Yıldırım Kayalar, Hasanağa Kayaları, Hasbahçe Kayaları geniş kireçtaşı kayalarıdır. Benzer kayalar Serindere köyünde de mevcuttur. Yukarıda belirttiğimiz gibi, yörenin tabiatını korumak amacıyla, geniş maden ocaklarına asla müsaade edilmemelidir.

Translate »