SÜRÜNGEN ÇEŞİTLERİ

Yörede Yaşayan Sürüngenler:

Adi tosbağa (Testudo graeca) daha çok 300 m’nin altındaki yerlerde rastlanır.

Büyük yeşil kertenkele, yöresel adı “kolistavra”dır.

Lekeli ince kertenkele (Ablepharus bivittatus) en çok görülen sürüngenlerdendir.

Translate »