YÖREDE YAŞAYAN SÜRÜNGENLER

Yörede Yaşayan Sürüngenler:

Adi tosbağa (Testudo graeca) daha çok 300 m’nin altındaki yerlerde rastlanır.

Büyük yeşil kertenkele, yöresel adı “kolistavra”dır.

Lekeli ince kertenkele (Ablepharus bivittatus) en çok görülen sürüngenlerdendir.

Yörede görülen yılanların çoğu zehirli değildir. Ancak sıcak kayalık olan yerlerde, örneğin Kirazdere kayalıklarında zehirli sarı yılan dedikleri yılan türüne rastlanır. Yeşilbaş kertenkele yaygındır. Yer yer Langona denilen kör yılana da rastlamak mümkündür.

Translate »