BAŞİSKLE
TATLI SU BALIKLARI

Yörede Yaşayan Tatlı Su Balıkları:

İlçe çevresindeki derelerden Serindere, Parsık, Sıcak ve Soğukdere ve Biçki Deresi’nde gökkuşağı cinsi kırmızı benekli alabalık türü vardır. Alabalık avcılığı son derece zor ve ustalık isteyen bir balıktır. Zira duru, soğuk ve yüksek rakımlı sularda sadece Türkiye’de yetişen alabalığın bu cinsi çok lezzetli ve besleyici ancak çok ürkektir. Sizi gördüğünde ve ürktüğünde asla o gün bir daha oltaya gelmezler. Eskiden yöredeki derelerde yetişen bu balıkne yazık ki bilinçsiz avcılık ve bu derelerin içme suyu olarak İzmit’e akıtılmasından sonra nesli yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Baraj yapımından önce, Kiraz deresi’nin Hacıömer’den aşağı kısmında alabalıkla sazan ve bıyıklı tabir edilen balık cinsleri birlikte vardı. Barajın yapılmasından sonra, baraj gölünde sadece sazan avcılığı yapılmaktadır.

Diğer sürüngenlerden yılan varsa da çoğu zehirli değildir. Ancak, sıcak kayalık olan yerlerde Kirazdere kayalıklarında zehirli sarı yılan dedikleri yılan türüne rastlanır. Yeşilbaş kertenkele yaygındır. Yer yer Langona denilen kör yılana da rastlamak mümkündür.


Translate »