BAŞİSKELE
KÜLTÜR

 
Başiskele Türkiye’nin her bir bölgesinde, hatta Kafkas ve Balkan ülkelerinden göç aldığı için çok kültürlü yapıya sahiptir. Yörede Laz, Gürcü, Göçmen, Kürt ve Çerkez etken kültürler arasındadır. Ancak burada yaşayan insanlar kendi kültürlerini yaşamayı sürdürmüş olmalarına rağmen yenilenen her nesil süreç içinde kendi kültürlerini terk etmeye ve yörede oluşan ortak kültürü oluşturmaya ve yaşamaya başlamışlardır.
Translate »